Huurvoorwaarden

Op het huren van artikelen van Ricake’s Bring’m Ba(c)kvorm service zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

-U krijgt het artikel van ons in goede staat mee. Voor het huren inspecteren wij samen met u het artikel en worden eventuele afwijking(en) op de huurovereenkomst vermeld.

– Indien bij het artikel een gebruiksaanwijzing is bijgesloten, dient u zich aan deze instructies te houden, om beschadigingen aan de artikelen te voorkomen.

Ricake is tevens niet verantwoordelijk te houden voor schade voortvloeiend uit: verkeerde montage, niet waterpas opstellen of te zwaar belasten van de  taart standaards.

-U huurt het artikel volgens de kenbaar gemaakte tarieven, voor de duur van de overeenkomst.

-Verlengen is alleen mogelijk als het artikel het artikel niet gereserveerd is, in aansluiting op de huurperiode van de huidige huurder.

-Bij niet tijdig inleveren zonder kennisgeving, zal een toeslag van 25% per dag boven op de normale huurprijs berekend worden. Bij overschrijding van de inleverdatum met meer dan 48 uur zonder kennisgeving vervalt de borg aan Ricake.

-U betaalt voor het artikel de borg zoals vermeld in onze prijslijst, tenzij anders overeengekomen met Ricake.

De borg krijgt u retour bij inlevering in goede staat en correct schoongemaakt. Bij beschadigingen door u veroorzaakt, bepaald Ricake de hoogte van het schade bedrag dat op de borg ingehouden zal worden. Bij het ontbreken van onderdelen, zal gekeken worden of deze onderdelen na te bestellen zijn. De kosten voor vervanging worden ingehouden op de borg. Het restant van de borg wordt met u verrekend zodra Ricake het artikel weer kompleet heeft. Indien de onderdelen niet los verkrijgbaar zijn of bij onherstelbare schade aan het artikel vervalt automatisch de gehele borg aan Ricake.

U dient het artikel zorgvuldig schoongemaakt te retourneren. Bij vuil inleveren worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Zie instructies bij het artikel.

– Als er water is gekomen in de holle pilaren en/ of de voet van de TS004 A/B, door deze te reinigen in een vaatwasser of volledig onder te dompelen, dan wordt er een bedrag ingehouden op de borg, voor de werkzaamheden om deze onderdelen weer droog en roestvrij te krijgen.

Mocht een door u gereserveerde standaard of bakvorm, door toedoen van een derde partij, niet op tijd voor u beschikbaar zijn, dan is Ricake niet verantwoordelijk te houden voor eventuele bedrijfs- of gevolgschade. Ricake zal in overleg met u kijken of er een vervangende standaard of bakvorm beschikbaar is.

 

 

 

 

Ricake Taart creaties en meer…

De Koop 40 | 3828RH | Hoogland | Tel: 06-42386981

KVK  32158613 Btw nr 172592033B01