Recent Posts

  Recent Comments

  Geen reacties om te tonen.

  Leveringsvoorwaarden

  Artikel 1 Toepasselijkheid

  1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met Ricake Taartcreaties & Meer… gevestigd de Koop 40 3828RH Hoogland. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 32158613

  1.2          Door een bestelling te doen via internet of telefonisch ga je een overeenkomst aan met Ricake Taartcreaties & Meer…  en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Ricake Taartcreaties & Meer…  heeft het recht om de verkoop voorwaarden te wijzigen. Zie ook artikel 5.  Alle goederen blijven eigendom van Ricake Taartcreaties & Meer.. tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

  Artikel 2.Bestellen/reserveren/ opdracht plaatsen.

  2.1    Bestellingen/reserveringen kunnen geplaatst worden via de website door het zenden van een e-mail bij contact  of door gebruik te maken van het online bestelformulier( eetbare prints) Ricake Taartcreaties & Meer… hanteert geen minimum bestelbedrag, hiervan uitgezonderd zijn de taartenopdrachten( zie taartinformatie op deze site)  Al onze prijzen zijn inclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten. Na ontvangst van uw betaling sturen wij uw bestelling zo spoedig mogelijk naar u toe.   De levertijd is normaal 2 à 3 werkdagen.  Indien een gekozen artikel niet meer voorradig is zal Ricake Taartcreaties & Meer… u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen en de verwachte levertijd aan u kenbaar maken. Taarten dienen afgehaald te worden in Hoogland. (zie taartinformatie) uitgezonderd de bruidstaarten.

  Voor de verhuur vind u  huurvoorwaarden  hier

  2.2     Telefonisch bestellen/ reserveren: U kunt taartbestellingen , workshopreservering en te huren artikelen telefonisch aanmelden.  U dient echter wel uw opdracht te bevestigen middels een e-mail naar info@testcake met hierin uw volledige naam, adres, woonplaats gegevens met telefoonnummer en eventueel een 2e e-mail adres. Ricake Taartcreaties & Meer…  is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voorvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

  Artikel 3 Annuleren bestellingen:

  3.1      Anulleren door opdrachtgever: Taartbestellingen tot 30 personen kunnen tot 7 dagen van te voren schriftelijk  geannuleerd worden. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave.  In geval van volledige betaling vooraf, zal het bedrag terugbetaald worden verminderd mt €2,50 adminstratie kosten. Voor grotere projecten vanaf  30 personen zal aan de hand van de voorbereidingstijd een uiterlijke annulerings datum met u worden afgesproken in de offerte. Zodra de voorbereidingen gestart zijn bent u in elk geval 50% van de opdracht verschuldigd. De voorbereidingen zullen daarom pas gestart worden als tenminste 50% van de aanneem som aanbetaald is.

  3.2.  Annuleren door Ricake: Ricake is een eenmans bedrijf. Bij ziekte,  familie omstandigheden, brand  of andere overmacht wordt u zo snel  als mogelijk geinformeerd, wanneer Ricake de opdracht door  genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u kijken wij of een collega in de regio de opdracht kan overnemen.   Indien u vooruit heeft betaald zal, de financiele afwikkeling met u correct  worden geregeld.  Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van  het bedrag van de opdracht, zoals overeengekomen met Ricake taartcreaties & meer…, overschrijden.

  3.3     Eetbare prints: zodra Ricake uw bestelformulier met de bestanden heeft ontvangen wordt uw opdracht  in behandeling genomen. Annuleren is dan niet meer mogelijk. Om een spoedopdracht door te geven of bij twijfel of uw bestelling is aangekomen  a.u.b. telefonisch contact opnemen. 06-42386981.

  Artikel 4 Workshops

  4.1     U  kunt reserveren via de website bij contact. Vermeld in de e-mail uw naam,  adres woonplaats samen met een  telefoonnummer. Het type workshop en de datum waarop u wilt deelnemen. U wordt via mail op de hoogte gehouden of er nog plek is. Workshops vinden doorgang bij een minimum aantal deelnemers van 3 personen, tenzij anders wordt overeengekomen.

  4.2 Annuleren workshops:

  Als door u 2 weken voor aanvang van de workshop geannuleerd wordt, zal het bedrag worden terugbetaald, verminderd met €1,50 administratie kosten. Bij annulering  tussen 1 en 2 weken voor aanvang de workshop, wordt 50% van het bedrag terugbetaald. Bij annulering tussen 0 en 7 dagen voor aanvang van de workshop vervalt het recht op teruggave van het bedrag. Bij annulering door Ricake Taartcreaties&meer…  wordt u eerst de mogelijkheid geboden om de workshop op een andere datum te volgen. Is hier geen passende oplossing voor te vinden, dan zal  het volledige bedrag vergoed worden.

  Artikel 5        Prijzen

  5.1      Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

  5.2      De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Ricake gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.  De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.

  5.3         Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

  5.4         Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

  5.5      Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 6        Betaling: U kunt op 2 manieren betalen.

  6.1      Contant betalen: U kunt u bestelling bij contante betaling uitsluitend op afspraak afhalen bij  Ricake Taartcreaties & Meer… . Ricake  beschikt niet over pinapparatuur. De goederen worden pas meegegeven nadat de betaling voldaan is.

  6.2      Per bank overmaken: U ontvangt de bank gegevens per mail. U dient er voor te zorgen dat de betaling binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn op de rekening van Ricake Taartcreaties & Meer… bijgeschreven is. Zie anders 6.3

  6.3  Bij het overschrijden van de betaaltermijn ontvangt u een 1e herinnering per e-mail. Wordt de betaling na deze herinnering niet binnen de gestelde termijn overgemaakt, dan stuurt Ricake u een aanmaning per post vermeerderd met €7,50 administratiekosten.

  Artikel 7        Verzenden:

  7.1 Taarten worden niet verzonden!! zie hiervoor de toepasselijke bezorgvoorwaarden. Het verzenden van alle overige producten ( van Ricake Taartcreaties & Meer… zal tijdens werkdagen  ( maandag t/m vrijdag ) binnen 48 uur  geschieden tenzij er sprake is van vakantie, bijscholing of overmacht dit onmogelijk maakt. Voor orders tot €50,00 ontvangt u de factuur die binnen 7 dagen betaald moet zijn. Voor orders hoger dan €50,00 is de betaling vooraf of in overleg een aanbetaling nodig. Daarna geschied verzending zodra uw betaling is ontvangen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van uw adresgegevens. Ricake Taartcreaties & Meer…  verzend via  uitsluitend via PostNL. Koeriersdiensten worden alleen uitsluitend en op uw eigen nadrukkelijk verzoek en voor uw eigen kosten ingezet.

  Eetbare prints kunnen op 2 manieren worden verzonden:  A: briefposttarief op basis van gewicht. Dit heeft de volgende consequentie: zodra Ricake uw zending aan PostNL heeft overgedragen, ligt het risico voor deze zending bij de klant.                         B:  pakkettarief  uw bestelling wordt dan als pakket aangeboden bij PostNL en uw zending is tegen deze prijsstelling wel te traceren. Uw keuze op het bestelformulier is bepalend voor de verzendwijze.  Als de omvang of het gewicht van de zending alleen de optie verzenden als pakketpost toelaat, wordt dit van te voeren aan u kenbaar gemaakt. Ricake Taartcreaties & Meer… is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de afleverwijze van de door u bestelde producten. Ricake Taartcreaties & Meer… is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of het zoekraken van uw poststuk tijdens de verzending. Aangetekend verzenden of verzenden per koerier gebeurt uitsluitend op uw nadrukkelijke en schriftelijk( per e-mail) aangegeven verzoek.  Verzending is dan op basis van gemaakte kosten.

  Artikel 8        Klachten en retourneren:

  8.1      Taart. Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct  bij afhalen of binnen 12 uur na levering telefonisch of schriftelijk kenbaar  te maken. Ricake is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds.  U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen, een stukje van het gebak te bewaren in een plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer, om ter beoordeling aan Ricake Taartcreaties & Meer… te overhandigen. Hiervoor wordt indien mogelijk binnen 24 uur  met u een afspraak ingepland om langs te komen bij Ricake Taartcreaties & Meer…

  8.2      Eetbare prints: Bent u niet tevreden over de uitvoering  uw eetbare print, dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst te melden. Eetbare prints zijn voor u op maat gemaakte eetbare producten en kunnen niet retour gestuurd worden. Belangrijk!: eetbare inkten zijn van  een andere samenstelling dan normale drukinkten, waardoor afwijkingen in kleur mogelijk zijn.  Dit is inherent aan het product.  Ricake Taartcreaties & Meer… maakt uw print met zorg en nauwkeurigheid en zal altijd haar uiterste bestdoen om de werkelijke kleuren zo dicht mogelijk te benaderen. Ricake kan echter geen 100% logo correcte kleureffecten garanderen. Bij  overige kwaliteitsafwijkingen, dient u de aard van uw klacht duidelijk te omschrijven, Ricake Taartcreaties & Meer…  zal uw klacht  vervolgens beoordelen en desgewenst u verzoeken om voor eigen rekening het product terug te sturen. Is uw klacht gegrond dan zal samen met u een naar een oplossing gezocht worden.

  8.3      Workshop: Klachten over de workshop dient u tijdens of direct na de workshop kenbaar te maken. Hierover kan naderhand niet meer worden gereclameerd.

  8.4      Retourzending:    Voor alle overige artikelen geldt dat u het alleen in de originele ongeopende verpakking  zonder opgaaf van reden en op eigen kosten binnen 7 dagen na ontvangst van Ricake.nl mag retourneren. De voorwaarden zijn dat het artikel onbeschadigd is, ongebruikt is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Uitgezonderd zijn dagverse producten, taarten zie 8.1 en op maat gemaakte eetbare decoraties, zoals de eetbare prints. zie 8.2 Bij het retourneren van een artikel is het belangrijk dat u schriftelijk vermeldt op welk rekeningnummer wij uw geld kunnen terugstorten, de tenaamstelling van dit rekeningnummer en de woonplaats van de begunstigde. Sluit tevens het orginele factuur van het artikel bij in het pakket en bewaar een kopie voor u zelf. Na ontvangst van het artikel zal Ricake.nl de werkelijk betaalde aanschafprijs minus verzendkosten binnen 14 dagen op uw rekening terugstorten. Mits aan alle voorwaarden zijn voldaan.

  Artikel 9        Aansprakelijkheid.

  9.1     Ricake sluit pertinent uit, elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen. De hoogte van eventueel te vergoeden schade kan nimmer het bedrag van de afgenomen goederen overstijgen.

  9.2     Ricake.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

  Artikel 10     Geschillen en toepasselijk recht.

  10.1    Alle geschillen uit een overeenkomst terzake het door Ricake geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende, zullen berecht worden door een bevoegde rechter.

  10.2    Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.

  Artikel 11       Links naar andere websites

  11.1    Deze website kan links naar andere websites bevatten. Ricake Taartcreaties & Meer…  is niet    verantwoordelijk voor het privacy-reglement van deze websites.

  Artikel 12      Privacy

  Ricake Taartcreaties & Meer…  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.  Ricake verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

  Ricake is KVK geregisteerd onder nummer 32158613